روﯾﺪاد ﺷﯿﺮﯾﻦ، روﯾﮑﺮدى ﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ روﯾﺪاد با ﭼﺎﺷﻨﻰ هدف‌گذاری، ﻫﻤﺮاﻫﻰ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى اﺳﺖ. روﯾﮑﺮدى ﮐﻪ در آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰارى از ﻫﺮ ﭼﯿﺰى ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ و شما را به هدف‌هایتان در حوزه‌های بازاریابی می‌رساند.

تولید محتوا

تولید محتوای ناب و هوشمند در مدیوم‌های مختلف

مشاوره

تجربه ﺑﺮﮔﺰارىﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎﻧﮏ ارزﺷﻤﻨﺪ اطلاعاتی

ایده‌ ‌پردازی

خلاقیت بعنوان رکن اصلی در اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎى بصری

برنامه ریزی

تعیین تعداد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و نتایج مورد انتظار ما

تحلیل

بررسی تاثیرات رویداد و مشخص کردن جهت‌گیری برای ادامه کار

رویداد شیرین

تاثیرگذاری با چاشنی خلاقیت

افتتاحیه و معرفی محصول

افتتاحیه شعبه جدید، معرفی یک محصول، تغییرات ایجاد شده یا بروزرسانی همگی مواردی هستند که بهانه‌ای برای ارتباط مستقیم با مشتری را به شما می‌دهند.

گردهمایی و برگزاری کنفرانس

موقعیت‌هایی برای برگزاری رویداد‌هایی با موضوع و تم مشخص یا بطور ساده‌تر، دورهمی‌های سازمانی، معرفی کارمند نمونه و … را با افتخار میزبانی خواهیم کرد.

برپایی نمایشگاه های تجاری و تفریحی

برگزاری رویدادهای تجاری و تفریحی توجه مخاطبین را به برندینگ شما جلب می‌کند و مطرح شدن شما در شبکه‌های اجتماعی را در پی دارد.

کمپین‌های تبلیغاتی

کمپین‌های تبلیغاتی کوتاه مدت و بلندمدت فرصت مناسبی برای شما است که با برنامه‌ریزی و بودجه مشخص به اهداف تعیین شده خود دست یابید.

نمونه کارهای انجام شده

رویدادها و کمپین‌های برگزار شده توسط رویداد شیرین

آخرین مقاله‌های رویداد شیرین

همکاران تجاری

نظر مشتریان

ما دوست داریم صدای شما را بشنویم

رویدادی در ذهن خود دارید؟