درباره رویداد شیرین - Sweet Event

تیمی که ما باشیم

جوان و چابک هستیم و در رسیدن به اهدافمان مصمم. خلاقیت و تأثیرگذاری جزء جدانشدنی از کسب و کار ماست و باور داریم که می توانیم. می توانیم با تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله در حوزه های تبلیغات و برگزاری، تجربه جدیدی برای شما خلق کنیم و بیش از هر چیز به دنبال ارتقاء این تجربه هستیم.

ما آماده ایم که یادبگیریم و جسارت ورود به اولین ها را داریم. دوستی میگفت “وصل کردن مقدسه”! پس از زمانی که شروع کردیم، مهارتها، توانمندیها، ظرفیت ها و خلاصه کنم آدمهای زیادی را بهم وصل کردیم.

باید بگویم نمیدانم هر کدام ما به تنهایی از چه زمانی به این نتیجه رسید که باید شروع کنیم. اما از من میشنوید این یک شروع معمولی نیست. آغاز رویدادی است که انتهای آن خودباوری، اراده و شکوفایی است.
آغاز یک رویداد شیرین!

تیم رویداد شیرین

امیرحسین قنبری
CEO
LinkedIn
حسام خاکپور
Marcom Manager
LinedIn
شیما شریفی
Business Development Manager
Linkedin
سیمین قریشی
Creativity Manager
LinkedInInstagram